Kim van der Mast   VvE-Beheer & Administratie

  • "DESKUNDIG ADVIES"
  • "ADVIES BIJ ONDERHOUD"
  • "VOOR AL UW VvE VRAAGSTUKKEN"

Welkom

Na bijna 12 jaar ervaring in onroerend goed, eerst 3 jaar op een makelaarskantoor en daarna als verhuurconsulent en VvE beheerder bij een klein beheerkantoor in Bergen op Zoom ben ik in 2016 gestart met mijn eigen VvE Beheerkantoor, KvdM VvE Beheer en Administratie.

In 2008 heb ik de opleiding tot VvE Beheerder gevolgd en ben daarna continu mijn kennis blijven bijspijkeren door het lezen van vakbladen, jurisprudentie en het deelnemen aan platforms.

In de jaren dat ik mijn eigen VvEs heb beheerd heb ik ondervonden dat persoonlijk contact met de eigenaren van groot belang is en bijzonder wordt gewaardeerd. Als ik een eigenaar aan de telefoon heb vind ik het prettig te weten welk gezicht daarbij hoort.

Graag zoek ik met u naar d manier om gezamenlijk uw VvE te beheren.

Mogelijkheden

Het is voor iedere VvE mogelijk een overeenkomst af te sluiten met KvdM. Of het nu gaat om een slapende VvE of de reeds actieve VvE, maar ook voor de nog op te richten VvE. In alle gevallen wenst u natuurlijk nauw betrokken te blijven bij het beheer van uw complex. Daarom wordt gewerkt met een systeem waar u 24 uur per dag toegang heeft middels een persoonlijke inlogcode. Het kan natuurlijk zijn dat u binnen uw VvE beschikt over de nodige kennis, waardoor u een minder uitgebreid pakket nodig heeft of dat u als VvE juist van mening bent de gehele zorg van uw gebouw uit handen te geven aan een professioneel beheerkantoor. KvdM VvE-Beheer biedt u globaal de volgende mogelijkheden. In overleg kunnen uiteraard aanvullende afspraken worden gemaakt inzake de dienstverlening.

KvdM Basis

- Debiteurenbewaking

- Incasseren VvE bijdrage

- Verrichten van betalingen

- Opstellen van jaarlijkse afrekeningen energieverbruik bij collectief gebruik

- Opmaken van de jaarrekening en begroting

- Bewaken van de begroting

- Begeleiden van de kascommissie

KvdM Plus

- Het organiseren en bijwonen van maximaal 2 algemene ledenvergaderingen per jaar. Indien de vergadering dit wenst kan deze door KvdM worden voorgezeten of genotuleerd.

- Het bijwonen van de bestuursvergaderingen

- Adviseren van de VvE bij wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement of Splitsingsakte

- Het up-to-date houden van het eigenarenbestand

- Informeren van de notaris bij verkoop

- Welkomstbrief aan de nieuwe eigenaar

- Begeleiding van schademeldingen

- Verzorgen van correspondentie vanuit de VvE

KvdM Compleet

- 24 uur per dag en 7 dagen per week verzorgen van regulier en klein dagelijks onderhoud;

- Zorgdragen voor het laten opstellen van een MeerJaren Onderhouds Plan (MJOP) en het jaarlijks bijstellen hiervan.

- Het adviseren van de VvE bij het aangaan van (onderhouds)overeenkomsten.

Klik hier voor het aanvragen van een voor uw VvE passende offerte of neem direct telefonisch contact op. .

3e links.

4e rechts.